Uređaj za elektroterapiju

Unutar programa rehabilitacije stručnim uređajima ML locomotion koristi uređaj za elektroterapiju. Eleketroterapija je direktna primjena električne struje u cilju rehabilitacije. Radi se o stimulaciji mišićnog sustava čime olakšavamo cijeli proces rehabilitacije. Lokaliziramo Vaš problem i djelujemo direktno na njega primjenom električne struje, i time dodatno ubrzavamo proces rehabilitacije.

project-slider-image
project-slider-image