Radiološka terapija - Ultrazvuk

ML locomotion upotrebljava ultrazvuk kao terapijsko sredstvo. Kada se koristi u terapijske svrhe, ultrazvuk djeluje mehanički. Radi se zapravo o toplinskom djelovanju, što znači da upotrebom ultrazvuka možemo toplinski zagrijavati dublje dijelove tkiva unutar Vašeg lokomotornog sustava. Radi se o radiološki potpomognutoj terapiji sa ciljem ubrzavanja Vašeg potpunog oporavka, što obuhvaća djelovanje i na dublje dijelove tkiva. Ultrazvuk se u okviru rehabilitacije koristi kod kroničnih i degenerativnih bolesti te kod mehaničkih ozljeda.

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image